Çevre ve İnsan

 

Nazmi Akpınar Şirketleri; üretim faaliyetlerinden, yönetim biçimine kadar her alanda insan ve onun yaşadığı çevreye karşı çok hassas ve duyarlı bir şirkettir. Gelişme ve kalkınmanın bilincinde olan şirketimizin çevresel sorumluluk anlayışı, yasal zorunlulukları yerine getirmenin ötesinde, çevresel yönetim sistemi anlayışıyla insan ve çevreyi korumaya ve geliştirmeye özel önem vermektedir.

Çevre yönetim sistemi ve politikası doğrultusunda; atık temizlemetesisi, sıvı-katı atık yakma tesisi, çevre mevzuatı gereği yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinin takibini ve denetimini yapacak ÇEVRE BİRİMİNİN oluşturulması, çalışanlara yönelik çevre eğitimleri, gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden bazılarıdır.

Şirketimiz; atık giderme sistemleri, kirlilik ölçüm ve izleme çalışmaları, çevresel yatırımlar ve kurum dışı çevre çalışmalarına verdiği destek ile çevresel değerleri ön plana alan çevre dostu Şirket olma kapsamında;

Resmi, gönüllü kurum ve kuruluşlar yanında, toplumun her kesimi ile iş birliği yaparak ulusal ve uluslararası yasalara uygun olarak olumsuz çevresel etkileri minimuma indirmek sureti ile doğal çevreyi koruyacağımızı,

Teknoloji-Ekonomi-Çevre arasındaki ilişkiden hareketle, uygun teknoloji seçimi ve kullanımı sonucunda enerji tasarrufunu, doğal kaynakların israfının önlenmesini, atıkların azaltılması ve geri dönüşümü yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını ana prensip olarak belirleyeceğimizi,

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve buna paralel olarak değişen çevresel yaklaşımlar doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunması için şirketimizdeki tüm çalışanların eğitim ve uygulamalara aktif bir şekilde katılımını sağlayarak, dinamik bir çevre politikasına öncelik vereceğimizi,

Şirket olarak, çalışmalarımızı sürdürürken başta çevre ve insan sağlığı olmak üzere kurumsal, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci ile hareket edeceğimizi,

Bütün tesislerin dış görünüşünü çevre ile uyumlu hale getireceğimizi, doğal yapı ve insan sağlığına zarar vermeyeceğimizi,

Yasa ve yönergelere bağlı kalacağımızı, temiz havanın korunmasına katkı sağlayacağımızı, kamu ve özel kurumlara karşı sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi,

Kaliteli üretim ve hizmet anlayışına paralel olarak, ekolojik dengeye zarar vermeden çevresel değerleri koruyarak üretismi öncelikli görevlerden kabul edip, çevreyi korunmada son derece duyarlı olacağımızı,

Bölgemizdeki modern yaşam alanlarını ve alt yapıyı kurarken bu günkü ve gelecekteki kuşakların da haklarını düşüneceğimizi,

Çevreyi tüketmeden üretmek için tüm imkanlarımızı kullanırken, doğayı ve içindeki tüm varlıkları bu günüyle ve yarınıyla koruma bilinci ve hassasiyeti içinde olacağımızı,

Faaliyet alanında sektörünün  önde gelen kuruluşlarından biri olan şirketimizde, yukarıda belirtilen hususların yerine getirilebilmesi için tüm desteği sağlayacağımızı, gerekli kaynakları ayıracağımızı, yürürlükte olan çevre mevzuatına ve idari düzenlemelere aynen uyacağımızı taahhüt ederiz.

<
  
Sayfa Başı