Diğer Sorumluluklar

 
 • Kaliteyi ön planda tutmak, müşteri verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, kaliteli ve güvenilir ürün ve hizmetlerle tüketicinin yaşam kalitesini artırmak,
 • Tüm personeli, durum ve konularına göre belirli aralıklarla eğitip modern teknolojiyi kullanarak kaliteli hizmet sunmalarını sağlamak,
 • Katılımcı yönetim ve ekip çalışmasını önde tutmak, karı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak,
 • Sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle sürekli büyümeyi hedeflemek, ürün ve hizmetlerimizle sektörlerde ilkleri gerçekleştirmek,
 • Ülkemizin ve milletimizin ekonomik ve sosyal refahı için daima daha iyiyi hedeflemek,
 • Faaliyet alanlarımızda sosyal, politik ve kültürel değerlere saygı göstermek, sosyal sorumluluk projelerine önem veren örnek bir kurum olmak,
 • Kurumsal kültürümüzün bir gereği olarak, grup içi ve grup dışı ilişkilerde; güven, sevgi ve saygıya dayalı bir tutum sergilemek,
 • Tüm faaliyet ve ilişkilerimizde doğru ve dürüst olmak, yasalara, etik kurallara uygun ve şeffaf davranmak, kurum içi sosyal dengeyi korumak,
 • Karar alma sürecinde; ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve tüketicilerimizin çıkarlarını gözetmek,
 • Şirkete ait herhangi bir bilgiyi; menfaat elde etme ve başka maksatlarla dışarıya veya diğer şirketlere sızdırmamak, başkalarının menfaat elde etmesine vesile olmamak,
 • Çevreye ve doğaya değer veren bir yaklaşımla, toplam kalite yönetimi çerçevesinde faaliyet gösterip üretim yapmak,
 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve müracaatta bulunan kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen göstermek,
 • Müşteri memnuniyeti odaklı, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışmak; hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunmak; müşterilerimize saygı, onur, adalet, eşitlik ve nezaket kuralları çerçevesinde yaklaşmak,
 • Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlamak, onlara karşı dürüst ve adil yaklaşmak, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı hazırlamak, çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı göstermek,
 • Finansal disiplin ve hesap verebilirlik çerçevesinde hareket etmek, grubumuzun kaynak ve varlıkları ile çalışma zamanımızı verimlilik ve tasarruf bilinciyle yönetmek, rekabet gücümüzü artıran ve büyüme potansiyeli olan kaynağa ve en yüksek getiriyi sağlayacak alanlara yatırım yapmaya özen göstermek,
 • Sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet etmek ve haksız rekabetten kaçınmak, toplum içinde hedeflenen rekabetçi yapının sağlanmasına yönelik çalışmaları desteklemek,
 • Başarabileceğimize inandığımız alanlarda hizmet vermeye özen göstermek, doğruluk prensiplerine uyan müşteriler, iş ortakları ve elemanlar ile çalışmak, toplum ahlakını zedeleyerek çevreye ve toplum sağlığına zarar verenlerden uzak durmak,
 • İnsan haklarını ve çevreyi korunmak, eğitim ve hayır işlerini desteklemek, iyi bir vatandaş olma bilinciyle toplumsal konularda öncü olarak duyarlı bir şekilde hareket etmek, sivil toplum örgütlerinde, kamu yararına olan hizmetlerde rol almaya çalışmaktır.
  
Sayfa Başı