Döküm Yerinin Hazırlanması

 

Betonu yerleştirme yöntemi ve beton döküm süresi önceden belirlenmelidir. Kalıplar sağlam, temiz ve yağlanmış olmalıdır. Yer betonu dökülecekse zemin sıkıştırılıp nemlendirilerek döküme uygun hale getirilmelidir. Beton teslim alınırken irsaliye fişinden başlanarak istenen ürünün  özellikleri kontrol edilmelidir.

 

Beton dökümünde, dökülecek yerin hazırlanması çok önemlidir. Bu kapsamda;

 

Toprak zemin üstüne yerleştirilecek betondan önce; toprak sıkıştırılır, betonun içindeki suyu emmemesi için 15 cm derinliğe kadar çamur oluşmadan iyice nemlendirilir,

 

Kayalık zemin üzerine beton dökülmeden önce zeminin gevşek kısımları su birikintisi bırakmadan temizlenir,

 

İş derzleri önceden tespit edilir. Bir iş derzini izleyen beton dökümünde, önceki beton tabakası temizlenir ve kalıpta pisliğin toplanmaması için en altta boşaltma yeri hazırlanır,

 

Şerbetin dışarı kaçmaması için geçirimsiz kalıp kullanılır,

 

Betonun temas edeceği kalıp yüzeyleri, beton dökümünden önce temizlenir. Su emebilen kısımları nemlendirilir veya yağlanır,

 

Temel yüzeyinde, kalıp ve demirler üzerindeki buz veya kar temizlenir,

 

Soğuk ve sıcak havalar için beton dökümünden sonra alınacak önlemler hazır bulundurulur.

  
Sayfa Başı