Dünyada Hazır Beton

 

Dünya nüfusu arttıkça, insanların barınma, sağlık, eğitim ve kentsel altyapı gereksinimleri de artmakta, tüm bu gereksinimlerin karşılanması için konut, işyeri, okul, hastane, yol, baraj vb. yapıların sürekli ve kaliteli olarak üretilmesi gerekmektedir. Bu süreçte en çok başvurulan yapı malzemesi ise betondur.

 

Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) verilerine göre, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 22 Birlik üyesi ülkenin 2004 yılı toplam hazır beton üretimi 400 milyon m3 olmuştur. ABD’de ise 200 milyon m3 hazır beton tüketilmektedir. Dünyanın ekonomik ve teknik olanakları geliştikçe, bu tüketim yeni alanlara da yayılmaktadır.

 

Dünyadaki ekonomik ve teknik olanaklar geliştikçe, tüketim de yeni alanlara yayılmaktadır. 1970-1990 yılları arasında havayolu taşımacılığı % 75 oranında artmış ve taşınan yolcu sayısı ikiye katlanmıştır.  Bunun sonucunda hava alanlarına olan gereksinim artmış, yeni ve daha modern havaalanı yapıları geliştirilmiş, yüksek dayanımlı betonlar kullanılmıştır.

 

Aynı şekilde, kara ulaşım araç ve olanaklarının olağanüstü boyutlarda gelişmesi de yolların, köprülerin, tünellerin yapımı için özel betonlara olan gereksinimi artırmış, buna paralel olarak hazır beton bazlı yeni çözümler üretilmesi sağlamıştır.

 

Günümüz dünyasında hazır betonun, mikroskobik düzeyde kompozisyon ve yapı özelliği olan “yüksek teknoloji” ürünü bir mühendislik malzemesi olarak kullanımının giderek artmakta olduğu görülmektedir.

  
Sayfa Başı