Hazır Betonda Aranan Özellikler

 Taze Betonda
 • İşlenebilme özelliği, uygun kıvam,
 • Taze betonun sıcaklığı,
 • Agrega maksimum tane büyüklüğü,
 • Homojenlik, kıvam kaybı, hava miktarı,
 • Birim ağırlık

 

Sertleşmiş  Betonda

 • Dayanım (basınç, çekme, eğilme, yarılma mukavemetleri),
 • Dış etkenlere karşı dayanıklılık (geçirimsizlik, aşınmaya dayanıklılık),
 • Donma ve çözülmeye dayanıklılık,
 • Hafiflik veya ağırlık,
 • Isı, ses yalıtımı ve estetik (Brüt betonda dış görünüş),
 • Ekonomi.

Beton, hizmet göreceği koşullara göre tasarlanmış ve iyi bir kalite kontrol sistemi içinde hazırlanmış, yerleştirilmiş ve bakılmışsa, uzun yıllar hiçbir onarım gerektirmeden görevini yerine getirir. Ancak çeşitli dış ve iç etkiler altında betonun performansının düştüğü durumlar olur. Dayanıklı bir beton; bu etkilere karşı bozulmadan ve kendisinden beklenilen performansı düşürmeden direnç gösteren betondur. Dolayısıyla, betonun dayanıklılığı mekanik yükler dışındaki kimyasal ve fiziksel etkilere karşı bozulmadan direnç göstermesi olarak tanımlanabilir. Bir yapıdaki betonun işlevini uzun yıllar boyu bozulmadan yerine getirebilmelerine durabilite, yani dayanıklılık veya kalıcılık denir.

  
Sayfa Başı