Hazır Betonun Tarihçesi

 

İnsanoğlu; kalsiyum esaslı bağlayıcı maddeleri, çağlar öncesinden beri kullanmakla birlikte, portland çimentosunu ilk olarak 1824 yılında üretmiş, ilk betonarme bina da  1857 yılında yapılmıştır.

 

Hazır beton üretimi, yirminci yüzyıl başında Almanya’da, daha sonra da ABD’de başlamıştır. 1914 yılında beton taşıma amaçlı transmikser aracı Amerika’da geliştirilmiş, transmikserin hemen ardından, 1927 yılında Alman mühendisler betonun mikserden kullanım alanına pompalanması amacıyla “Beton harç iletme pompası” patentini almışlardır.

 

20.Yüzyılın ikinci yarısıyla birlikte hız kazanan kentleşme ve alt yapı çalışmaları, hazır beton ve beton ürünlerinin daha çok üretilip kolayca yaygınlaşmasını sağlamıştır. Dolayısıyla bu alanda hızlı bir teknolojik gelişme kaydedilmiştir.

 
  
Sayfa Başı