İnsan Kaynakları Politikamız

 

Şirketimizde gerçekleştirilen işlerin kapsamı; insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,

Yürütülecek faaliyete uygun insan kaynağının niteliklerini belirlemek ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,

Şirketimizdeki çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlayacak insan kaynağını planlanmak, işin niteliğine uygun personelin görevlendirilmesini gerçekleştirmek, çalışana yetenek ve yeterliliklerine göre yetişme ve gelişme olanakları sağlamak,

Çalışanlarına değer veren ve onların katılımına inanan, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanan, değişime açık ve müşteri odaklı bir şirket olmak,

Personelimizin, gelişim ve değişimlerden geri kalmamasını, iş ortamında daha verimli ve başarılı olmasını, bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,

Personelin verimliliğini artırmak amacıyla; sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak şirkete bağlılıklarını pekiştirecek ve çalışmayı özendirici hale getirecek kurum kültürü ve bilincinin oluşmasını sağlamak,

Kendi konularında uzmanlaşmış, profesyonel, nitelikli ve dinamik personel alarak, kişilerin kendilerini yenileyip geliştirmelerine, şirketin üretim ve verimlerini artırmalarına katkıda bulunacak alanlarda istihdam etmek,

Çalışanlarını; kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve düşüncelerini üst kademelere kolaylıkla bildirmelerini sağlamaktır.

  
Sayfa Başı