İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Şirketimizde çalışan tüm personel, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında istihdam edilmektedir. İşin yapılması sırasında işyerindeki fiziki çevre şartlarını, çalışanların maruz kalacakları sağlık sorunlarını ve mesleki risklerini ortadan kaldıracak ve azaltacak şekilde düzenleme yapılmış olup, bu kapsamda;

  • İş sağlığı ve güvenliğini bir plan ve program içinde yürütmektedir,
  • Çalışmaları teknik ve bilimsel yöntemlerle yapmaktadır,
  • Çalışanların; ruhsal ve bedensel sağlıkları takip edilmektedir,
  • Çalışma koşulları ve üretim araçları sağlığa uygun hale getirilmiştir,
  • Çalışanlar, zararlı etkilerden korunmaktadır,
  • İşin ve çalışanın birbirine uyumu sağlanmaktadır,
  • İşin sosyal boyutu, çalışanın bedensel ve ruhsal boyutuyla birlikte ele alınmaktadır,
  • İş, üretim araçları ve çalışanlar arasındaki uyum gözetilmektedir,
  • Hem çalışanların hem de işletme ve üretimin güvenliği sağlanmaktadır,
  • İş kazası ve mesleki hastalıklar gibi her türlü riske karşı gerekli önlemler alınmaktadır.
  
Sayfa Başı