İşe Alım ve Yerleştirme

 

İşe alım politikası; kurumun ihtiyaçları ve mevcut kadronun doğrultusunda gerçekleştirilen mülakatlar sonunda, kariyeri ile başvurduğu pozisyonu örtüşen en uygun adayı seçmek olarak özetlenebilir.

Şirketimizde istihdam edilecek personel için işe alım ve yerleştirme faaliyetlerimiz, açık pozisyonlara ait belirlenen nitelikler, görev tanımları ve alınacak personelin kariyeri çerçevesinde yapılmaktadır.

Açık pozisyonlar için internet ortamında veya basın kanalı ile yaptığımız duyurularımız sonrasında grubumuza gelen başvurular; görev tanımı, nitelik ve kariyer durumuna göre değerlendirilmektedir.

Genel başvuru ilanımıza gönderilen özgeçmişler, ileride oluşabilecek pozisyonların tümü için ön değerlendirmeye alınır. Ancak, sitemizde yayınlanan genel başvuru dışındaki ilanlarımıza online başvuruda bulunanların özgeçmişleri, başvurulan pozisyon için değerlendirilir.

Genel olarak, şirket işe alım politikası doğrultusunda açık pozisyonlar için öncelikle aday veri tabanı üzerinden ilk değerlendirmeler yapılıp ön elemeler gerçekleştirilir.

İlgili pozisyona uygun olduğu düşünülen adaylar mülakata davet edilir. Görüşmelerimiz farklı aşamalarda olupteknik içerikli kadrolarda bilgi ölçme yanında uygulama safhaları da yer almaktadır. Mülakat sonucu, adaylara olumlu veya olumsuz olarak bildirilir.

  
Sayfa Başı