Kalıplar

 

Betonarme elemanlara gerekli boyut ve şekli vermek, taze beton ağırlıklarını, taze beton basınçlarını ve beton dökümü sırasında ortaya çıkan ilave yükleri taşımak, beton dökümü sırasında ortaya çıkabilecek darbe ve titreşim etkilerine dayanmak, gerekli durumlarda çalışma ve iletim döşemesi gibi de kullanılmak, şeklinde özetlenebilir.

 

Beton teknolojilerindeki gelişmeler sonucu yapı elemanları daha narin ve detaylı yapılabilmekte, bu durumda da işlenmiş birim betonda kalıp maliyetlerinin payı  artmaktadır. Kalıp maliyetlerinde de kalıp işçiliği payı, kalıp malzeme maliyetinin yaklaşık üç katı kadardır. Beton ve donatı  maliyetleri çok değiştirilemediği için kaba inşaat maliyetlerindeki bir ekonomi, kalıp maliyetlerinin azaltılması ile mümkün olabilecektir.

 

Bu nedenlerle kalıplanacak elemanın boyutlarına göre şantiyede kalıp tahtaları, kalaslar, dikmeler, çiviler ve bağlantı elemanları  ile teşkil edilen ve kalıp alındıktan sonra sökülen “klasik kalıplama” yerini, yeni ve rasyonel “kalıp sistemleri” ne bırakmaktadır.

 

Kalıp sistemlerinde kalıp elemanları  belirli standartlarda fabrikasyon olarak imal edilip şantiyede bir iş programına göre kullanılırlar. Kalıplar; kalıp yüzeyleri, mesnet konstrüksiyonları ve yardımcı elemanlarla teşkil edilir. Kalıp yüzeyleri genellikle ahşaptan imal edilmekle birlikte çelik, saç ve alüminyum kalıp yüzeyleri de kullanılmaktadır. Mesnet konstrüksiyonlar ise kalıp taşıyıcıları, dikmeler ve bağlantı elemanlarıdır.

 

Kalıp taşıyıcıları ahşap kalaslar, ahşap kafes kirişler veya dolu gövdeli ahşap kirişler, boyu ayarlanabilir çelik kirişler, çelik profillerdir. Kalıp dikmeleri olarak ahşap kalaslara ve teleskopik çelik dikmeler ile yüksek döşeme kalıplarında üç boyutlu çok parçalı sehpa dikmeler kullanılır.

 

Bir Kalıptan Beklenen Genel Özellikler;

 

Kalıp temiz, ölçülere uygun ve sızdırmaz olmalıdır,

 

Az parça ile kurulabilmelidir (hareketli parça sayısı az olmalıdır),

 

Kalıp elemanlarını birleştiren bağlantı elemanlarının kullanılışı kolay olmalıdır,

 

Beton ağırlığından ve beton dökümünden dolayı ortaya çıkan yükleri şartnamelerin öngördüğü güvenlikle taşımalıdır,

 

Büyük yüzeyli kalıp elemanlarının ağırlıkları vinç kapasitesini aşmamalıdır,

 

Basit detaylarla çözülebilmelidir,

 

Usta gereksinimi az olmalıdır,

 

Yapıdan ve plandan bağımsız olmalıdır,

 

Ekonomik olmalıdır,

 

Yüksek kullanım sayılı pahalı bir kalıp sistemi çok az işçilik masrafı gerektirse bile optimum kullanım sayısına erişilemiyorsa tercih edilmemelidir.

 

Kalıp sisteminin seçimine etki eden diğer faktörler ise yapı türü, taşıyıcı sistemi, hacimlerin bölünüşü, betonun istenen yüzey durumu, şantiyenin vinç ve taşıma olanaklarıdır.

 

Ülkemizde bilhassa büyük inşaatlarda kalıp sistemlerinin kullanımı yaygınlaşmaktadır. Genellikle ithal edilerek kullanılan bu sistemlerin yanı sıra birçok yerli firma da üretime geçmiştir.

 

Halen ülkemizde kalıp standardı bulunmadığı için imal edilen veya ithal edilen kalıp sistemlerinin güvenilirliğinin kontrolü yapılamamaktadır. Bu nedenle kalıpların teşkil ve hesap esaslarını içeren bir yönetmeliğin en kısa zamanda hazırlanması gerekmektedir.

  
Sayfa Başı