Kalite Politikamız

 

Faaliyet alanlarımızın her kademesinde, kalite standartlarına uyan, prosedürleri dokümante eden, hızla yenilenen  rekabet koşullarında başarısını sürdürebilen bir Kalite Sistem Politikası izlemektir. Faaliyetlerinde; prosedür ve imalatın her aşamasında ihtiyaçlar somut hedeflere göre belirlenip, Kalite Yönetiminin etkinliği değerlendirilir.

 • Müşterilerimizin devamlı olarak bizimle çalışmalarının, memnuniyetini sağlamak ilk hedefimiz olarak belirlenmiştir. Bu memnuniyeti sağlamak için sunduğumuz hizmet ve üründe, kaliteyi birinci sırada tutmaktır.

 

 • Rekabetçi ve uygun kaliteye sahip faaliyet yürütmek, üretim için gerekli olan malzeme özelliklerini tayin etmek, standartlara uygunluğunu kontrol edip en iyi sonuçlara ulaşmak için gerekli analizleri yapıp standartlara uyan kaliteli bir üretim yapmak.

 

 • Gelişmekte olan Proje ve inşaat teknolojisini yakından takip etmek, internet, dergi ve çeşitli kuruluşların düzenlemiş olduğu panel, sempezyum vb. toplantıları takip ederek sektöründeki değişimi yakından izleyip, değişimleri standartlara uygun şekilde uygulamak.

 

 • Kalite anlayışını bilimsellik temeline dayandırmak,
 • Faaliyet alanı ile ilgili tüm kurallara ve standartlara uymak,
 • Kalite bilincini bütün kademelerde oluşturmak ve geliştirmek,
 • Tam memnuniyeti amaç edip, müşteri odaklı gelişme stratejisini benimsemek,
 • Şirket verimliliği ve ürün kalitesini geliştirerek müşteri portföyünü artırmak,
 • Hizmet ve üretimde uzman kadro ile müşterilere özel çözümler ve beklentilerini aşan  imkanlar sunmak,
 • Müşterilerimiz ve sanayi sektörü ile olan ilişkilerimizi sürekli geliştirerek ileri teknoloji ve uygun maliyetli ürünler sunmak,
 • Kurs ve eğitimlerle çalışanlarımızın motivasyonunu artırıp, takım ruhu ve kurum kültürünü benimsemiş, yenilik ve gelişimleri takip eden proaktif bireyler olmalarını sağlamak,
 • Sorunlara ve ihtiyaçlara kaliteli ve fonksiyonel çözümler üre terek ülke ekonomisine katkıda bulunmak,
 • Katılımcı yönetim sistemi ile müşteri memnuniyetini sağlamak,
 • Sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi kontrol ve takip ederek hizmet ve üretimde standartların üstüne çıkmayı hedefleyen anlayışı yerleştirmektir.

 

Kalite Yönetimi

 • Nazmi Akpınar Şirketleri, müşterilerinin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarını öngörebilen, müşteri şartları ve beklentilerini aşabilecek plan ve uygulama gücüne sahip,

 

 • Katılımcı ve paylaşımcı liderlik yaklaşımı ile organizasyon, yön ve amaç birliği doğrultusunda hedeflere topluca ulaşmayı sağlayacak yönetim anlayışını benimseyen,

 

 • Sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi kontrol ve takip ederek, hizmet ve üretimde standartların üstüne çıkmayı hedefleyen bir sistem yaklaşımı anlayışına sahiptir.

 

Nazmi Akpınar Şirketleri  Kalite Planı

Nazmi Akpınar Şirketleri Kalite Planının Amacı; kalite yönetim sisteminin ihtiyaçlarına göre, ISO 9001-2000 standartlarına şirket bazında hazırlanmaktır. İşveren ve müşteri ihtiyaçları; ilgili yasa, yönetmelik ve sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

 

Bu amaçla;

 • Sunduğu tüm hizmetlerin, şirket prensiplerine ve işverenlerinin beklentilerine uygun olmasını, gerekli tüm önlemlerin alınmasını ve mevcut kalite yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini,

 

 • Kalite Yönetim Sistemi vasıtası ile kuruluşundan bugüne elde ettiği birikiminin sistematik bir yöntemle mevcut ve gelecekteki işlere aktarılmasını,

 

 • Karşılaşılan bir hatanın ele alınması, değerlendirilmesi, tekrarının önlenmesi amacıyla düzeltici faaliyetlerin başlatılması ve yürütülmesi için kuralların belirlenmesi ve uygulamaya alınmasını,

 

 • Makine ihtiyacının karşılanması, makinelerin kontrolü, periyodik bakımlarının planlanması ve gerçekleştirilmesi, arıza durumunda gerekenin yapılmasını ve kayıtlarının tutulmasını,

 

 • Bilginin korunması ve gizliliği gereken konularda kullanıcı haklarının tanımlanması ile bilgi sisteminde gereken güvencenin sağlanmasını,

 

 • İmalat, kalite kontrol faaliyetleri, yer teslimleri, hata-eksik-kusurlu imalatların yönetimi (tespit, düzeltme ve kayıt), ölçüm cihazlarının uygunluğunun sağlanması (kalibrasyon ve doğrulama), makine-ekipman bakımı ve takip sistemi, imalatların korunması ve temizlik, puantajlar, altyüklenicilerin izlenmesini,

 

 • Etkinliği ve verimliliği etkileyebilecek tüm süreçlerin kontrol altına alınmasını, yönetilmesini ve aralarındaki ilişkileri göstermek amacıyla dokümante edilmesini,

 

 • Organizasyon yapısının kalite planına uygun olarak oluşturulması ve kalite bilincinin tüm çalışanlara yayılmasını sağlar.

 

  
Sayfa Başı