Kalite Politikası

 

Hazır betonun her kademesinde beceri ve hassasiyet doğrultusunda, kalite standartlarına uyan, prosedürleri dokümante eden, hızla yenilenen hazır beton sektöründeki rekabet koşullarında başarısını sürdürebilen bir Kalite Sistem politikası izlemek,

 

Hazır Beton üretiminde; prosedür ve imalatın her aşamasında ihtiyaçlar somut hedeflere göre belirleyip, kalite yönetiminin etkinliğini değerlendirmek,

 

Müşteri memnuniyetinin; kalitenin en üst seviyede tutularak sağlanılacağına inanmak,

 

Müşteri portföyünü genişleterek satışlarımızı arttırmak,

 

Rekabetçi ve uygun kaliteye sahip beton üretimi yapmak, bu üretim için gerekli olan malzeme özelliklerini tayin etmek, standartlara uygunluğunu kontrol edip en iyi sonuçlara ulaşmak için gerekli analizleri yapıp standartlara uyan kaliteli bir üretim yapmak,

 

Eğitim ile insan kaynaklarımızın yetkinliğini artırmak, bu yetkinliği artırabilmek için belirlenen zaman periyotlarında elemanlarımıza önceden konusu belirlenmiş hizmet içi eğitim vermek ve verilen bu eğitimin sonuçlarını değerlendirmek,

 

Gelişmekte olan beton teknolojisini yakından takip etmek, internet, dergi ve çeşitli kuruluşların düzenlemiş olduğu panel, sempezyum vb. toplantıları takip ederek beton sektöründeki değişimi yakından izleyip, değişimleri standartlara uygun şekilde uygulamak,

 

Kalite yönetim sistemimizin koşullarına uymak, sürekli gelişmesini ve iyileşmesini sağlamak, kalite yönetim sistemimizin koşullarını yerine getirip, şirket yönetimimizin gerçekleştirdiği toplantılarda yenilikleri belirleyerek kalite yönetim sistemine uyarlamak ve gerekli denetimi yapmak,

 

Şirket verimliliğini ve kapasite kullanım oranlarını arttırmak,

 

Kalite anlayışımızı bilimsellik temeline dayandırarak, yeterli kaynakların tahsisi ile müşterilerimizin memnuniyetlerini arttırmak,

 

Çalışanlarımızın öz gelişimlerini sağlamak, takım ruhunu geliştirmek, motivasyonu arttırmak ve firma kültürünü benimsetmek için eğitim faaliyetlerini sistematik olarak sürdürmek,

 

Çalışanlarımıza ve toplumumuza temiz ve güvenli bir çevre sağlamak,

 

Faaliyet alanımızla ilgili tüm yasal kurallara ve standartlara uyarak müşteri isteklerini sağlamak,

 

İş kazalarını en aza indiren, emniyetli bir iş ortamı oluşturmak,

 

Yönetim sistemlerinin etkinliklerini kontrol etmek, gözden geçirmek ve sürekli geliştirmektir.

  
Sayfa Başı