Kaynakların Kullanımı

 
  • Kaynak kullanımlarında, şirketin çıkarlarına dikkat etmek, şirket çıkarı olmaksızın her ne isim altında ve her kim adına ve yararına olursa olsun şirketin varlıklarını, olanaklarını ve personelini dışarıda kullanmamak, her konuda tasarruf ilkesine uymak,
  • Kaynak ve zamanı iyi planlayıp doğru kullanımına özen göstermek, iş saatleri içinde özel işlere zaman ayırmamak, çalışanları şahsi işler için görevlendirmemek,
  • Çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul etmemek, zorunlu hallerdeki görüşmelerde iş akışını engellememek,
  • Müşteri lehine bile olsa, müşteri bilgisi olmaksızın bir işlem yapmamak, şirket lehine olsa dahi, müşteri zaaflarından yararlanmamak, müşteriye eksik ya da yanlış bilgi vererek kar amacı gütmemek,
  • Medya ve sosyal ilişkilerde, şirketin bilgisi çerçevesinde hareket etmek, şirket üst yönetiminin onayını almadan, herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermemek, mülakat yapmamak, konuşmacı olarak katılmamak, bu faaliyetleri hiçbir şekilde kişisel kazanç elde etmek için kullanmamak,
  • Görev yaparken tarafsızlığı, performansı ve karar almayı  etkileyecek ekonomik değeri olan ya da olmayan menfaat ve hediye almamak,
  • Alt işverenlerden, tedarikçilerden, danışmanlardan, rakiplerden veya müşterilerden karşılıksız veya ödünç niteliğinde para kabul etmemek, seyahat giderlerini, etkinlik harcamalarını ve benzeri ödemeleri karşılatmamaktır.
  
Sayfa Başı