Mineral Katkılar

 

Betonun bazı özelliklerini iyileştirmek veya betona özel nitelikler kazandırmak amacıyla kullanılan, çimento gibi öğütülmüş, toz halde silolarda depolanan; yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis dumanı, tras, taş unu vb. maddelere ‘Mineral Katkı’ adı verilir.

 

Mineral katkılar tek başına iken çimento gibi bağlayıcılık özelliği taşımazlar, fakat birlikte kullanıldıklarında çimentoya benzer görev yaparlar, dolayısıyla çimento ekonomisine katkı sağlarlar. Mineral katkılardan yüksek dayanımlı beton üretiminde de yararlanılır.

 

Bu katkıların betona ek dayanım kazandırma özelliği olduğu kadar, betonun durabilite anlamında da performansını arttırırlar. Tüm dünyada ve ülkemizde mineral katkılar zaman içinde her türlü fiziksel, kimyasal ve elektro-kimyasal dış etkilere karşı uzun ömürlü betonarme yapıların üretiminde portland çimentosu veya portland çimentosu klinkeri ile birlikte kullanılmaktadır.

  
Sayfa Başı