Müşteriye Uygun Özel Betonlar

Müşterilerimizin ihtiyaçlarına veya proje şartnamelerine göre kendilerine özel olarak yapılan beton tasarımları aşağıda verilmiştir.

Mineral Katkılı Betonlar ve Harçlar

Hidratasyon ısısının kontrollü olarak düşük tutulmasının gerektiği kütle dökümleri, sülfat etkisine maruz deniz yapıları ve yüksek performans için ideal, çevre ve yapı dostu formüller.

Geciktiricili veya Hızlandırıcılı Betonlar ve Harçlar

Şantiye koşulları gereğince priz süresinin uzatılması ya da kısaltılmasının istendiği durumlara uygun özel kimyasal katkılı karışımlar.

Kendiliğinden Yerleşen Beton ve Harçlar

Zor kalıp şeeri, sık ve yoğun donatılı bölgeler, pürüzsüz yüzey görünümü istenen yapı elemanları için ideal, yerleştirme ve sıkıştırma için şişleme veya vibrasyon istemeyen, kendiliğinden yerleşen ve sıkışan ürünlerdir.  En son teknoloji ürünü kimyasal katkılar içeren ve özel olarak tasarlanan karışımlar; deprem güçlendirmeleri-mantolamaları, pompanın yetişemediği noktalara kadar akarak ulaşma ve yerleştirme işçiliğinden tasarruf sağlar.

Hafif Beton ve Harçlar

Yapı zati ağırlığının azaltılmak istendiği, hafifliğin mukavemetten daha önemli olduğu durumların çaresi, hafif duvar elemanları, hafif tesviye betonları, hafif şap ve sıvalar için ideal özel agregalı, özel katkılı, özel tasarımlı pompalanabilir karışımlar.

Polyproplen ve Çelik Tel Takviyeli Betonlar

Beton tokluğunun ve düktilitesinin artırılmak istendiği durumların çaresi, plastik rötre çatlaklarına karşı kürün yardımcısı, mikro çatlakların düşmanı lif takviyeli betonlar… Endüstriyel yer döşemeleri, tünel iksa püskürtme betonları…

Püskürtme Beton

Tünel iksaları, şev takviyeleri, çelik eleman yangın kaplamaları, özel mimari uygulamalar için kuru veya yaş özel karışımlar.

Enjeksiyon Harç ve Şerbetleri

Baraj inşaatları, zemin iyileştirmeleri için istenilen özgül ağırlıkta ve gradasyonda harç ve şerbetler.

Renkli Betonlar

Mimari estetik için form ile birlikte renkten de faydalanmak isteyen uygulamacılara sunduğumuz kozmetik bir çözüm.

Geçirimli Betonlar

Yüzey drenajı için olağanüstü bir çözüm, filtre tabakaları için ideal betonlar… Otopark, spor sahaları gibi alanlarda su birikmelerini önleyici büyük bir kolaylık.

  
Sayfa Başı