Numunenin Hazırlanması

 

Numune alma ve numune taşımanın her aşamasında beton, kirlenme, bünyesine su alma, su kaybetme ve sıcaklık değişimlerine karşı korunmalıdır.

 

Beton numuneleri, kalıplara yüksekliği 10 cm yi geçmeyen, eşit tabakalar halinde doldurulur. 15 cm veya 20 cm’lik küpler iki, 15/30 cm’lik silindirler üç tabakada doldurulmalıdır.

 

Sıkıştırma çubuğunun darbeleri, kalıbın en kesit alanına eşit şekilde dağıtılır. İlk dökülen tabakanın sıkıştırılmasında çubuğun kalıp tabanına sertçe çarpmamasına, diğer tabakaların sıkıştırılması sırasında da bir önceki tabakaya fazla girmemesine dikkat edilmelidir.

 

Her tabaka sıkıştırma çubuğu ile en az 25’er defa şişlenmelidir. Sıkıştırma sonrasında, kalıbın dış kenarlarına, sıkıştırma çubuğu darbelerinden geriye kalan boşluklar doluncaya kadar tokmak ile hafifçe vurulmalıdır.

 

Kalıbın üst yüzeyinden taşan fazla beton, çelik mala veya perdah malasına kesme hareketi yaptırılarak alınmalı ve beton yüzeyi dikkatlice düzeltilmelidir.

 

Numuneler, zarar verilmeden, görünür ve kalıcı şekilde etiketlendirilmelidir. Numune kayıtları (alındığı gün ve saat, beton dayanım sınıfı, şantiye kodu, tesis adı, transmikser plakası, irsaliye numarası) titizlikle saklanmalıdır.

  
Sayfa Başı