Siparişte Aranan Hususlar

 

Hazır betonu sipariş vermeden önce, yapınızda ne tür beton kullanılacağını doğru tespit etmeniz gerekir. Çünkü, birçok durumda sipariş edilen beton sınıf dayanımı talebini karşılamasına rağmen, istenen işlevi yerine getirmeyebilir. Örneğin, sülfatlı bir zemine dökülecek temel betonunda dayanıklılık özelliği, basınç dayanımından daha önemlidir.

 

Beton sınıfı, mevcut statik yapı projesinin üzerinde görülebilir. Ancak çevre şartları iyi tetkik edilmelidir. Gerektiğinde, hazır beton tesislerindeki uzmanlar da bu konuda yardımcı olabilirler. Hazır beton kullanıcılarının, TS 11222 beton-hazır beton standardını iyi inceleyerek, tüketici olarak hangi haklara ve yükümlülüklere sahip olduklarını bilmeleri gerekir.

 

Sipariş edeceğiniz betonun miktarını, basınç dayanım sınıfını, kıvam sınıfını, agrega en büyük tane büyüklüğünü, ne tür bir yapı  elemanı için istendiğini, çevre şartlarını ve varsa diğer özelliklerini ayrıntılarıyla tespit ederek siparişinizi verin.

 

Beton döküm programınızı, kalıp yapım süresi baz alınarak en az 1 hafta öncesinden firmaya bildirip, teslim günü ve saati, döküm şekli (Kat, perde, teras vb.) boşaltma şekli (Beton pompası, vinç kovaları vb.), boşaltma hızı, sipariş bilgileri (İsim – Firma – Vergi Dairesi), şantiyenin adresi ve telefonu, beton dökülecek şantiyenin  ada ve parseli, şantiyede beton döküm ve yerleştirme süresini iyi ayarlayınız.

 

Zemin veya atmosferde betonarme elemanlar üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilecek çevresel koşullar (sülfat, deniz suyu, asitler, donma-çözülme vb) hakimse, beton üreticinizi bilgilendiriniz. Sipariş verdiğiniz betona ilişkin deney sonuçları mutlaka istenmelidir.

 

Özel İsteğe (Özel Dizayn) Uygun Beton Talebi

 

Satın alınmak istenen betonu oluşturacak malzemelerin özellikleri ve karışım oranları, üreticiye; alıcı  tarafından bildirilmekte ve betonun tarif edilmiş hususlara uygun, özel olarak üretilmesi istenmektedir. Özel isteğe uygun olarak beton talep edildiği takdirde, üreticiye çimento türü ve karışım oranları bildirilmelidir.

 

Özel isteğe uygun tarzdaki hazır beton nadiren talep edilmektedir. Bu yöntemle talep yapıldığı takdirde, üretilecek betonun karışım oranlarının sorumluluğu talep eden tarafa aittir.

  
Sayfa Başı